Signaler, 2020

Omslag og ombrekking for Cappelen Damm

Signaler er en årlig debutantantologi bestående av dikt, essay,
noveller og romanutdrag etc. av etablerte/ikke-etablerte forfattere.

Omslagsillustrasjon er tegnet i blekk og bearbeidet digitalt.
Har også stått for øvrig utforming og tekstoppsett.


© Henriette T. Osnes 2023 💗